Śledź nas na:Katechetyka

Katechetyka to dział teologii, zajmujący się nauczaniem zasad religii. Współcześnie katecheza, to nauczanie zasad religii chrześcijańskiej dostosowane do wieku i poziomu umysłowego audytorium. Terminu "katecheza" używa się także do określenia zarówno nauk wstępnych na Drodze Neokatechumenalnej jak i na późniejszych jej etapach (najczęściej głoszone przez katechistów bądź prezbitera prowadzącego).

  • liczba prac: 7